Genel Bilgiler

Amaçlar

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.Kimler Kayıt Yaptırabilir

Konaklama İşletmeciliği Lisans programına, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) dışında; Örgün bir programa kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS'ye girmeden ikinci üniversite kapsamında, lgili yönetmelik kapsamında kurumlar arası yatay geçiş ile, İlgili yönetmelik kapsamında kurum içi programlar arası yatay geçiş ile, İlgili yönetmelik kapsamında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girmeden başvuruda bulunabilirler. Bunların dışında, Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde, doğrudan İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programının 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.Kontenjan

2012-2013 öğretim yılı Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda kontenjan sayısı 1000 olarak belirlenmiştir.Mezuniyet Sonrası

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklardır.İş Olanakları

Turizm sektörünün emek-yoğun niteliğini taşıması nedeniyle bu sektörde emek gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmayacağı, aksine artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu talep, özellikle profesyonel yönetici düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmelerinin sayısındaki hızlı artış dikkate alındığında, mezunların önemli bir kısmının çeşitli konaklama işletmelerinde farklı yönetim düzeylerinde iş bulabilecekleri öngörülebilir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının bu sektörde çalışan durumunda olması istihdam ile ilgili sorunların aşılmasında önemli bir kolaylık olarak görülebilir. Bu programdan mezun olanlar Konaklama İşletmelerinde Yönetici Adayı unvanını alırlar. ​​​​​​​

Staj, Uygulama vb. Faaliyetler

Bölüme kayıtlı öğrencilerin stajı isteğe bağlıdır ve staj süresi 45 gündür. Konaklama işletmeciliğinin 1,2,3 ve 4.yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler 4. yarıyılın sonundan itibaren staj için başvurabilirler.
Öğrenciler, stajlarını turizm sektöründe yurt içinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli veya Turizm Yatırım Belgeli otel, tatil köyü işletmeleri, staj komisyonunca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen konaklama işletmelerinde yapabilir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulmakla yükümlüdür.​​​​

Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanakları

Konaklama işletmeciliği alanının diğer yan bilimlerle desteklenmesi göz önüne alınarak, bölümde, temel kuramsal dersler yanında, mesleki uygulamalı derslere de yer verilmektedir. Bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı d​​ers malzemeleri, internet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılması da öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine katkı sağlayacaktır.​​​​​

Sınavlar

Program kapsamındaki her derste bir ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulanacaktır. Sınavlar öğrencilerin bulunduğu illerde çoktan seçmeli test tekniği kullanılarak yapılacaktır. Geçmiş dönemlerde yapılmış sınavların sorularına ve cevap anahtarlarına yillik.eogrenme.anadolu.edu.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. İlerleyen dönemlerden yapılacaklar sınavların soruları ve cevap anahtarları da bu web sitesinden yayınlanacaktır.​​​ ​​​​​​​​​​